top of page

GWEITHWYR CEFNOGI GOFALWYR / CARER SUPPORT WORKERSARDAL ABERYSTWYTH – ORIAU 16+ / ABERYSTWYTH AREA - 16+ hours


Ydych chi’n chwilio am swydd wobrwyol a buddiol?


Dewch i ymuno â’n tîm ni yn Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru, sy’n rhoi cymorth ymarferol i ofalwyr di-dâl yn ardal Aberystwyth.


Rydym yn chwilio am bobl gyfeillgar a brwdfrydig fyddai’n hoffi bod yn rhan o’n helusen leol. Rydym yn darparu gwasanaethau seibiant o safon uchel i ofalwyr yn eu cartrefi eu hunain, gan edrych ar ôl y person y maen nhw’n gofalu amdano/amdani a rhoi cyfle iddyn nhw gael seibiant angenrheidiol iawn.

(ar gyfartaledd, mae’r ymweliad yn para 2-3 awr).


Mae gwybodaeth a ffurflenni cais ar gael ar ein gwefan:

Neu ffoniwch:

01492 542212Are you looking for a rewarding and worthwhile job opportunity?


Come and join our team at Carers Trust North Wales, providing practical support to unpaid carers across the Aberystwyth area.


We are looking for enthusiastic and friendly people who would like to be part of our local charity. We provide high quality respite services to carers in their own homes, looking after the person they care for to allow them to have a much needed break (average visit is 2-3 hours).


All information and application forms are available on our website:

Or phone for an informal chat:

01492 542212


RECRUITMENT DAY / DWIRNOD RECRIWTIO

**Thursday 3rd November 2022** / **Dydd Iau, 3 Tachwedd 2022**

11.00 – 2.30

Aberystwyth Job Centre / Gwaith Canolfan Aberystwyth

Alexandra Road / Ffordd Alexandra, Aberystwyth

SY23 1LA


aberystwyth advert general
.docx
Download DOCX • 76KB
aberystwyth advert INC JOB CENTRE
.docx
Download DOCX • 80KB

41 views0 comments

Comments


bottom of page