top of page

'Dyma Fi' / 'This is Me'

Updated: Oct 5, 2022


Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn hapus iawn i gyflwyno ein gwaith diweddaraf ‘Dyma Fi’ – prosiect ar y cyd â Gwaith Ieuenctid Cymunedol ac Atal Cyngor Ceredigion.

Ffilm fer sy’n rhoi syniad o’r math o waith anweledig mae gofalwyr ifanc yn ei wneud, wedi ei seilio ar syniadau a phrofiadau rhai o ofalwyr ifanc Ceredigion.


Arad Goch Theatre Company are delighted to present our latest work ‘This is Me’ – a joint project with Ceredigion Council’s Community Youth Work and Prevention.

A short film that gives an idea of the unseen work young carers do, based on the ideas and experiences of some of Ceredigion’s young carers.


3 views0 comments

Comments


bottom of page