top of page

Mon, 07 Nov

|

Zoom

Practical Tips for Stress and Resilience / Awgrymiadau Ymarferol ar gyfer Straen a Gwydnwch

A short workshop for unpaid and family carers with ChaNan Bonser Gweithdy byr i ofalwyr teuluol a di-dâl gyda ChaNan Bonser

Tickets are not on sale
See other events
Practical Tips for Stress and Resilience / Awgrymiadau Ymarferol ar gyfer Straen a Gwydnwch
Practical Tips for Stress and Resilience / Awgrymiadau Ymarferol ar gyfer Straen a Gwydnwch

Time & Location

07 Nov 2022, 13:00 – 15:15

Zoom

About the Event

Free / Am Ddim. 15 spaces available.

Bookings / I gadw lle 03330 143377 / ceredigion@credu.cymru

This is a short 2.5 hour workshop to help you gain tools and techniques to de-stress and bring more resilience to the pressures of being a carer.

Often, as you know, a carers role can lead to a lot of pressure and stress being placed upon us. It is intense and there are times when it is hard to find ways and time to assist us in easing back and having the space to breathe, affecting us emotionally, our sleep and our wellbeing amongst other things.

This little workshop is all about that, offering you valuable and useful tools, complete with a handout that you can take away. The techniques on offer, are simple, effective, gentle and non-intrusive. They are tried and tested and when used just bring that bit of space that gives us the breathing room we often need in order to settle a little more.

I look forward to meeting you….

Dyma weithdy byr am 2.5 awr i’ch helpu chi i feithrin y dulliau a thechnegau i leddfu straen a chyflwyno mwy o wydnwch i’r pwysau o fod yn ofalwr.

Fel yr ydych yn gwybod, gall y rôl o fod yn ofalwr arwain yn aml at lawer o bwysau a straen yn cael eu gosod arnon ni. Mae’n ddwys ac mae adegau pan mae’n anodd canfod ffyrdd ac amser i’n cynorthwyo ni i ymlacio a chael y lle i anadlu, gan effeithio arnon ni’n emosiynol, ac effeithio ar eich cwsg a’n lles ymysg pethau eraill.

Dyma yw nod y gweithdy bach hwn, sef cynnig dulliau defnyddiol a gwerthfawr, ar y cyd â deunyddiau y gallwch fynd ymaith gyda chi. Mae’r technegau ar gynnig yn syml, yn effeithiol, yn dyner ac nid ydynt yn ymwthiol. Rhoddwyd cynnig ar y dulliau hyn a’u profi, ac wrth eu defnyddio, maen nhw’n rhoi ychydig o le sydd ei angen arnon ni i allu anadlu er mwyn sefydlogi ychydig yn fwy.

Rwy’n edrych ymlaen at gyfarfod â chi …..

Share This Event

bottom of page